Poezii, Rime si Versuri

Poezii de Elena Armenescu

Poet : Elena Armenescu
Poezii Publicate : 24 Poezii
Genuri : ?
Nastere : ?
Deces : ?
Perioada : ?

Eu, ramul de măslin

Autor / Poet: Elena Armenescu
Adaugata de mihella | Comentarii (0)

Nimic nu este pieritor, doar schimbător- Chiar trupul meu, Chiar mintea mea În mantia cea nouă Înveşmântată, Nevăzută, ca în magie Mă trece Din mărăcinişul faptei mărunte Din hotarul rostuirii şi trăirii Văzutelor, Mă duce În ţinutul nevăzut În nevăzutul aprins De înnoire De sacra seducţie De a te şti că eşti Doar trecător, în […]

Comunicare secretă

Autor / Poet: Elena Armenescu
Adaugata de mihella | Comentarii (0)

Fără să ne ştim, Plănuiam şi înfăptuiam paralel Întrevederi secrete, cu arborii, cu nălucirile păsărilor, fiecare după felul şi alcătuirea lor, pe anotimpuri! Fără să ne ştim, Plănuiam întâlniri secrete Cu aştrii ce coborau Peste cetatea eliberată de idoli. Fără să ne ştim, Iubeam deopotrivă fulgerul, Trăznetul, ramuri înflorite-n torenţiala lumină ce curgea peste noi […]

Mielul pascal

Autor / Poet: Elena Armenescu
Adaugata de mihella | Comentarii (0)

Cum străbat eu totdeauna cărările, am ajuns spre cuprinsul necuprins şi spre mielul pascal pe care-l visez jucându-se cu mine, pregătit de sacrificare l-am văzut, legat, zbirând, tot la mine căutând ca spre scăpare, miel pascal pe care îl visez în săptămâna patimilor cu burta sfâşiată căruia-i văd maţele spânzurate de degetele celui care-i împlântase […]

Râvnind mereu cerul

Autor / Poet: Elena Armenescu
Adaugata de mihella | Comentarii (0)

Cobor panta sacră a cerboaicei, Spre rostogolirea râului Părăsind piscul însingurat Lăsându-l pradă trăznetului Fulgerului Cobor cu gândul întoarcerii Jinduind, venind mereu după cer Şi crucea păsării vii Ce-mi puse pecetea zborului La mari înălţimi. Pe cărarea cerboaicei, în străluciea spectrală a văzduhului Vreau să mă întorc Depărtându-mi braţele Cruce devenind, îmbrăţişare, Pregătită de înălţare, […]

În acelaşi oraş

Autor / Poet: Elena Armenescu
Adaugata de mihella | Comentarii (0)

Doar drumul apelor ascunse Scăldându-mi malurile Şi roadele nopţii Ne cunosc, Ne ştiu, cum încercăm să chemăm Într-o limbă necunoscută Vulturii, şoimii, Cum îi supunem voinţei noastre Cu semen magice Şi îi trimitem să ne aducă De la Izvoare Creanga de aur Ramul de vâsc Lujerul de cucută Pana de lebădă. Locuiam în aceeaşi cetate […]

Uşile, uşile!

Autor / Poet: Elena Armenescu
Adaugata de mihella | Comentarii (1)

Nu vine nimeni să se uite în tăcerile şi suspinele mele? Doar Dumnezeu, veşnică priveghere La uşa şi fereastra mea, Mai aruncă o frunză, o floare Mai aprinde câte o stea, mai trimite câte o speranţă Prin hămăitul unui câine adormit, Mai umple gândul Cu tropote de cai, Înhămaţi la constelaţii Acoperite de nepăsarea greierilor […]