Poezii, Rime si Versuri

Junele şi bătrânul


De la scoală, de la carte, Dezertând un june, cere Şi pretinde s-aibă parte Şi de titluri şi de-avere, Ce rar să câştigă-n lume Prin ştiinţă şi bun nume. La bătrân, ce-l vede-n drum, Zisu-i-au: “O, tu, în care Străluceşte minte mare, Mă învaţă oare cum Aş putea să capăt bani, Moşii, titluri şi ţigani? […]

Educaţie


Copăceii încă tineri, ce de tot s-a părăsit La voinţă şi-ntâmplare în salbatica pădure, Mai ‘nainte de a creşte, vor să piară nesmintit De a fiarelor calcare sau de barbară secure, Zăcând pedecă în codru dărâmate pe pământ. Dacă însă îngrijerea, cu o mână îndurată, Îndrepta-v-ar a lor viţă, atunci când nuiele sânt, Din vlăstarea […]

Credinţa


La Dionis, tiran aprig, pe ascuns a fost intrat Meros, congiuratul giune, c-un pumnal între vestminte, Dar surprins fără de preget viglele l-a ferecat Şi la rege domnitorul l-a condus mai înainte. Cu urgie ista-ntreabă: “Zi-m, pumnarul pentru cine? “De tirani să scape patria, menit era pentru tine! “Dacă aşa, sumeţe giune, tu pe cruce […]

Cătră planeta mea


Cât ţi-s dator, o, stea mult graţioasă, Că-n primăvara a vieţii mele Tu m-ai ferit de strâmbe căi şi rele Şi m-ai condus pe calea virtuoasă! Tu-n sân mi-aprinzi făclia luminoasă, M-ai adăpat l-acre fântânele, Şi când viaţa-mi îndulcesc prin ele, Despreţuiesc chiar soarta fioroasă. Ca să doresc a vieţei nemurire Mă-ndeamnă raza-ţi care-n ceri […]

Boul şi viţeii


Pe ogor, un bou bătrân, Ce iernasă c-un pic fân, Primăvară, Când se ară, Deşi giugul l-apăsa, Pe-ncet brazda dispica. Dar viţeii, ce-l videa Cum o viespe ră-l împunge, Strămurariul cum l-agiunge, Scaii cum de el s-anină, I zic: “Ce tragi cea maşină, Când cu noi lin ai păştea?î Boul însă: “Feţii mei, Mintea voastră […]

Amorul arător


Astă toamnă-Amorul-Zeu, Cercetând imperiul său, Trecu a Moldovei ţară, Unde oamenii mult ară, Dar nu seceră d-agiuns. Acel sprinten călători, Ce ne arde-adeseori, De brumă-atunci pătruns, Căta casă priincioasă În vro inimă duioasă, Însí, aleu, el nicăire N-a găsit adăpostire. Căci, precum pe la Vaslui, Ca-ntăi, astăzi miere nu-i, Şi credinţa-n astă ţară S-a făcut […]