Poezii, Rime si Versuri

Modernitate

Autor / Poet: Tudor Arghezi
Comentarii (0) | Adaugata de mihella

Ce nu ar da Sofocle sau Virgil
Pe lampa cu petrol şi cu fitil
Şi pe cutia noastră cu chibrituri!
Şi purpură, şi lauri şi nimb-oval şi mituri.

Opaiţul e rînced, de fum opac, de seu.
Ei poate ar rîvni chiar la condeiul meu
Cu teacă şi cerneală, şi la caiet, în stare
A fi păstrat nescris între sertare,

Ca marmura cu pagini şi despicată foi.
Latini şi greci n-au fost sporiţi ca noi.
I-am întrecut şi cu lumina rece.
Feştila lor cu fumul gros ne-ntrece.

Hai pensule, condeie, şi dălţi la noua şcoală,
Să încăpeţi de-a valma în iscusinţa goală.
LEAVE A COMMENT