fractal

Focul sacru…
Poezie de Alexandru Macedonski

Dacă primăvara vine, toţi încep a lor cântare Prin a ne vorbi de rouă şi de-a vântului suflare, Sau punând … More

fractal

La harpă
Poezie de Alexandru Macedonski

I Precum în gol un sunet nu dă nici o vibrare, Astfel şi de pe harpă zburând a mea cântare … More

fractal

Destinul
Poezie de Alexandru Macedonski

Se zice că Destinul stă-n mâna omenească… Aştearnă-şi fiecare de vrea să s-odihnească… Medaliile, însă, au vers, ca şi revers… … More

fractal

Lupta şi toate sunetele ei
Poezie de Alexandru Macedonski

Ţip — trâmbiţe. Ţepeni pe cai, cavalerii Răriră-ale rânduri. Redeşteptat-a Titanica frunte a munţilor antici Sunetul repede. — Tobe bat; … More

colorful abstract background

La suflet
Poezie de Alexandru Macedonski

O! Suflet, sparge-odată îngusta-ţi închisoare Şi scutură-te-odată de lutul pământesc, Ce-ţi pasă dacă-n valea de vecinică plânsoare Mai sunt şi … More

color

Templul bogăţiei
Poezie de Alexandru Macedonski

Colos enorm de piatră, maiestuos, splendid, Cu zece porţi înalte, ce-n faţa-i se deschid, Ai crede că încape printr-însele oricine, … More

background

Calul arabului
Poezie de Alexandru Macedonski

Arabul căzuse în aspră robie, Muşchioasele-i braţe legate era… El n-o să-şi mai vadă nici cort, nici soţie, Nici larga … More

Hinov
Poezie de Alexandru Macedonski

Sfărâmături de urne — oriunde — lespezi de marmoră mari sub care zac atâţi legionari, iată Hinovul; — în el … More

abstract

Vioristul
Poezie de Alexandru Macedonski

Nu l-aţi cunoscut! Prin lume a trecut ca o nălucă, Înclinat pe-a sa vioară cu un dor nespus de ducă!… … More