foggy

Triumful aşteptării
Poezie de Alexandru Vlahuţă

Nebiruit e omul ce luptă cu credinţă! El ştie că pe lume nimic zădarnic nu-i; Că dincolo de truda şi … More

fantasy

Tot alte vremi…
Poezie de Alexandru Vlahuţă

Tot alte vremi s-au aşternut. Din ce în ce mai rar, Icoane şterse din trecut Încet şi trist răsar. În … More

death

Tactică…
Poezie de Alexandru Vlahuţă

…De ce-mi stai pururea în cale, Cu-acelaşi aer trist, pierdut? Ce vânt vrăjmaş te-a abătut Şi de ai tăi te-a … More

children

Sămănătorul
Poezie de Alexandru Vlahuţă

Păşeşte-n ţarină sămănătorul Şi-n brazda neagră, umedă de rouă, Aruncă-ntr-un noroc viaţa nouă, Pe care va lega-o viitorul. Sunând, grăunţele … More

woman

Supt legea tunului
Poezie de Alexandru Vlahuţă

I Ard, zi şi noapte, marile furnale, În vastele uzine ale morţii. Din mii de coşuri funerare torţii Se-nalţă limbi … More