fantasy

Bibliotecile fericite
Poezie de Gheorghe Tomozei

Şi eu vă spun că am văzut biblioteci fericite cu turnuri de cărţi răsărinde din mlaştini de covoare cu ogive … More

fantasy

Privelişte
Poezie de Gheorghe Tomozei

Se uită poetul cu ochiul la floarea de ochiu-boului cum ar privi plodul din vara oului. Şi ar da el … More

fantasy

Altaïr
Poezie de Gheorghe Tomozei

Peste oraşe, flăcări vibrânde. Nimb de forţă, lumina recompune statui, pe bulevarde. O omenească torţă conture vii împarte, iar eu … More

fantasy

Oră fără tine
Poezie de Gheorghe Tomozei

Oră năruită-n văzduhuri. Oră lăsând o urmă arsă pe cadrane, peste nisipul umbrei mele stinsă, ca luna peste caravane… Oră … More

fantasy

Poveste
Poezie de Gheorghe Tomozei

Dacă Pară s-ar da peste cap de trei ori, dintr-o dată s-ar preface neapărat într-o gingaşă fată. Mărul domnesc de-ar … More

fantasy

Legenda cărţii
Poezie de Gheorghe Tomozei

Îmi umplui, găsii cu cale filele, cu animale. Parcă mă cuprinde frica răsfoindu-mi cărticica. Dintre rimele perechi coame cresc şi … More