abstract

Mângăiere
Poezie de Iacob Negruzzi

Când cu fruntea răzemată În dulci visuri cufundată Singură vei sta, Şi duşmana ta gândire Spre-al meu cânt în rătăcire … More

write

Ultima lacrimă
Poezie de Iacob Negruzzi

Într-o fatală, crudă oară Grozav eu am jurat Să smulg din peptul meu afară Amoru-mi înfocat. L-am smuls!… şi mult … More

typewriter

După furtună
Poezie de Iacob Negruzzi

Pe cer s-adună nor peste nor Furtuna muge spăimântător, Vâjâie vântul, trăsnetul pică, Pământul geme şi se despică! — Dar … More

still life

Tablou
Poezie de Iacob Negruzzi

Apus de soare — Palide raze Blând colorează Întinsa mare. Întreaga fire, Aer şi undă Se scufundă În adormire, Ce … More

still life

Doue vieţe
Poezie de Iacob Negruzzi

Doue vieţe omul măsoară Cât timp urmează cărarea lui, Una în lumea cea din afară Alta-n adâncul sufletului. Cea din … More