Poezii, Rime si Versuri

Poezii de Ioan Cantacuzino

Poet : Ioan Cantacuzino
Poezii Publicate : 6 Poezii
Genuri : ?
Nastere : ?
Deces : ?
Perioada : ?

Dimineaţa poeticească

Autor / Poet: Ioan Cantacuzino
Adaugata de mihella | Comentarii (0)

Lumina stelilor Piare cu focul lor. Noaptea să-ncuibează Ca să nu să vază. Umbra sa slăbeşte, Un nor să iveşte, Să-nnalţă şi creşte, Dar ziua îl goneşte. Şi cât ea s-arată, Draga nopţii fată, Smerita tăcere Văz că-ndată piare. Iubeţul satiraş, Marghiol şi îngănaş, Aleargă în pădure Să spuie, să jure Rău inimii sale Nimfii […]

Răsuflare

Autor / Poet: Ioan Cantacuzino
Adaugata de mihella | Comentarii (0)

  Ver ce neam ce-n lume vie Are îndemn la stihurghie, Şi sălbatec încă cîntă, Firea însă lui cuvîntă. Iar noroade pricepute Au făţat cu multe cute. Chibzuirea lor ce-naltă, Dînd poezii drum de saltă Piste munţi pîntre flori, Piste ape pîntre nori Au întrupat nentrupări Au iconit nevediri. Firea şi cu meşteşugire Ei au […]

Satiră Omul

Autor / Poet: Ioan Cantacuzino
Adaugata de mihella | Comentarii (0)

  Ver ce-n ] lume are stare [Viţă, ] peşte, zburătoare : [Or dih ]ania cea mică, Nici[ oda ]tă ia nu-s strică. Omul, mîndru, să făleşte. Că el toate stăpîneşte. Ceriul însuş s-ar fi dresu, Pentru dînsul, cel alesu Soare, lună, stele gloată, Cele dă sus, firea toată, Lui sînt gata spre slujire, Şi […]

Cîntec păstoresc

Autor / Poet: Ioan Cantacuzino
Adaugata de mihella | Comentarii (0)

  Păstoreaua cea-ndrăgită Poartă turma tot mîhnită Ei, floricica cîmpului Nu-i dă odihna sufletului. Iar viersul păsărelilor O dau şi la mai mult amor. Toate-i par că să jelesc Para dragostei tînjesc. O fîntînă preacurată Oglindă-i unde ea cată. Or după chip n-o cunoaşte Ce-n inimă-ş simte a naşte. Fata-i zice, foc curat Ochii, suflet […]

Cîntec grădinăresc

Autor / Poet: Ioan Cantacuzino
Adaugata de mihella | Comentarii (0)

Frumosule trandafire, Ţineţi feţişoara în fire Fii dragule tot rumeor, Vestitor Bică[ i ] dă mult dor. Nu mi-ţi plînge tulpiniţă Că ţi-l dau din rămuriţă. Floricea aşa frumoasă Trebuie a fi şi norocoasă. Bucură-te, crai dă flori Că o să vezi az doi ochişori, Care omoară şi care învie Ah, iubite, aşa îmi fac […]

Cîntec beţivesc

Autor / Poet: Ioan Cantacuzino
Adaugata de mihella | Comentarii (0)

Nimic nu-i ca vinu[ l ] El ne dă hodinu[ l ] Lumea sfîrşit n-are, Cînd golim pahare Cli, cli, cli, cli, cli. Mîhnirea n-o vedem, Cînd cîntăm şi mult bem, Nici frica ne-adapă, Că-n vin pic nu-i apă. Suge, măi fîrtate, Cît ai sănătate, Că nu ştim prea bine D-om fi vii şi mîine […]