Primăvara
Poezie de Lucian Blaga

A cunoaşte. A iubi. Încă-odată, iar şi iară, a cunoaşte-nseamnă iarnă, a iubi e primăvară. A iubi – aceasta vine … More

children

Vedenie dantescă
Poezie de Lucian Blaga

Un cer senin de amplu iunie prin veac şi-a-nfiinţat azurul nefiinţei în cestălalt tărîm, al suferinţei, şi cată-n ceas a … More

woman

Vara Sfîntului Mihai
Poezie de Lucian Blaga

 (8 noemvrie) Iubito-mbogăţeşte-ţi cîntăreţul, mută-mi cu mîna ta în suflet lacul, şi ce mai vezi, văpaia şi îngheţul, dumbrava, cerbii, … More

woman

Primăvară
Poezie de Lucian Blaga

Visător cu degetele-i lungi pătrunde vîntul, printre ramuri şi pe fire de păianjen cîntă bietul ca pe-o harfă. Albi pe … More

tree

Prezenţa ta
Poezie de Lucian Blaga

Te-ntrebi adesea îndoită care-i tîlcul intrării tale-n sfera mea. Să fii aş vrea nemulţumită de răspunsul pe care apa-n murmur … More

thorns

Extaz
Poezie de Lucian Blaga

O oră între-abis şi umbre la răscruci de veac şi teamă, o oră prelungită-n slavă mi te-a dat, ca-n vis, … More

Inscripţie
Poezie de Lucian Blaga

Drumurile, pe cari nu le umblăm, drumurile, ce rămîn în noi, ne duc şi ele, fără număr, undeva. Cuvintele, pe … More

old man

Psalm dragostei
Poezie de Lucian Blaga

E încă în mine greul pietrelor, dintre cari m-am ridicat cînd zi s-a făcut. Dragoste, împrumută-mi tu uşurinţa cu care … More

hourglass

Noapte
Poezie de Lucian Blaga

Pe lună, cînd ne scapără-n argintul nopţii pocalele de vin ca nişte ochi de fiară, cu un surîs ameţitor tu-mi … More