candle flame

La Argeş
Poezie de Mateiu Caragiale

Desprins din stemă parcă, spre depărtări senine, Un corb bătrân şi-ntinde puternic negrul zbor, Şi-n liniştea adâncă, din când în … More

candle

Domniţa
Poezie de Mateiu Caragiale

Verzi-tulburi ochii-i galeş revarsă pe sub gene Ispita pătimaşă şi doru-nveninat. E-naltă, cu păr galben, cu mersul legănat, În grelele-i … More

bread

Cronicarul
Poezie de Mateiu Caragiale

Cu uşa zăvorâtă, în dosnica chilie În care raza zilei se cerne tainic, lin, Departe de-orice zgomot, ferit de ochi … More

wormhole

Înţeleptul
Poezie de Mateiu Caragiale

El de măriri deşerte, de faimă, nu visează, Domnia n-o râvneşte, de curte stă străin. Ca dânsul nimeni altul bun … More

spiral

Aspra
Poezie de Mateiu Caragiale

Nimic nu o-mblânzeşte, nimic nu o-ncovoaie, Ani are peste sută şi multe-a pătimit: Tot neamu-i, soţul, fiii, de sabie-au pierit, … More

space

Boierul
Poezie de Mateiu Caragiale

Pe-o culme, lângă-un iezer, durează-o mănăstire Boierul… Mult bătrân e: dinţi nu mai are-n gură, Posteşte, se grijeşte, bârfeşte şi … More

solar system

Călugăriţa
Poezie de Mateiu Caragiale

În sfânta mănăstire de-ai mei părinţi zidită, Muncindu-mi fără milă sărmanul trup uscat, Acoperit de zdrenţe, de ani împovărat, Îndur … More

planets

Noapte roşie
Poezie de Mateiu Caragiale

Trecând ca o nălucă, prin vifor, prin noroi El fuge-nvins şi bezna pădurilor l-înghite; Nu simte cum în valuri, din … More

orion nebula

Prohodul războinicului
Poezie de Mateiu Caragiale

Din goană-l săgetară trădat într-o strâmtoare Şi-n adâncimi de codri, sub ceru-nnegurat, Crunţi vânători de zimbri urlând i-au înălţat O … More