ship

Oricâte stele…
Poezie de Mihai Eminescu

Oricâte stele ard în înălţime, Oricâte unde-aruncă-n faţă-i marea, Cu-a lor lumină şi cu scânteiarea Ce-or fi-nsemnând, ce vor ­ … More

ruin

Ochiul tău iubit
Poezie de Mihai Eminescu

Ochiul tău iubit, Plin de mângâieri, Dulce mi-ai lucit Până ieri. Oare te pierdui Pe acest pământ, Fără ca să-mi … More

planet

Oricare cap îngust
Poezie de Mihai Eminescu

Oricare cap îngust un geniu pară-şi, Cu versuri, goale de cuprins, să placă Şi, cum doreşte, zgomot mare facă, Cununi … More

man

Oricât de mult am suferit
Poezie de Mihai Eminescu

Oricât de mult am suferit În lunga-nstrăinare, Pururi în visu-mi te-am zărit Cu luna, pe valuri de mare. Pe marea … More

locomotive

O stea pin ceruri
Poezie de Mihai Eminescu

O stea pin ceruri o văd că trece Şi eu un nume i-am pus din zbor, Numele unei inime rece, … More

human

O inimă ce suspină
Poezie de Mihai Eminescu

O inimă ce suspină, De durere fiind plină, Zi şi noapte se tot bate, Cu nimic nu se alină. Şi … More

fire and water

O, dulce înger blând…
Poezie de Mihai Eminescu

O, dulce înger blând, Cu ochi uimiţi de mari, La ce mai reapari Să-ngreui al meu gând? Părea că te-am … More

fantasy

Nu e steluţă
Poezie de Mihai Eminescu

Nu e steluţă tremurătoare Să nu gândească în drum de nor La altă steauă strălucitoare, La alt amor. Numai o … More

fantasy

Noi amândoi avem acelaşi dascăl
Poezie de Mihai Eminescu

Noi amândoi avem acelaşi dascăl, Şcolari suntem aceleiaşi păreri… Unitul gând oricine recunoască-l. Ce ştii tu azi, eu am ştiut … More