pair

La ultimul etaj
Poezie de Nichita Stănescu

Ea stă singură acum la ultimul etaj, mirosul ei suav pîlpîie, oraşul se îndepărtează -înhămat la cîini vagabonzi şi flămînzi. … More

owl

Sete
Poezie de Nichita Stănescu

Se dizolvă în mine, încet, chipul tău de piatră solubilă o, tu, dansînd menuet, pururea nubilă. Mă vor bea cîndva, … More

myanmar

Cîntec de iarnă
Poezie de Nichita Stănescu

Eşti atît de frumoasă, iarna! Cîmpul întins pe spate, lîngă orizont, şi copacii opriţi, din fuga crivăţului… Îmi tremură nările … More

handcuffs

Frunză verde de albastru
Poezie de Nichita Stănescu

Şi-am zis verde de albastru, mă doare un cal măiastru, şi-am zis pară de un măr, minciună de adevăr, şi-am … More

fantasy

Gând 12
Poezie de Nichita Stănescu

Un poet nu poate fi mai bun decât alt poet. Un poet poate fi mai bun decât sine însuşi sau … More

fantasy

Gând 11
Poezie de Nichita Stănescu

Eu cred că un om este ceea ce îşi aduce aminte despre sine însuşi. Bunăoară, eu mă consider pe mine … More

fantasy

Gând 10
Poezie de Nichita Stănescu

Inspiraţia este fundamentul artelor în genere, ea este exact ca impulsul electric care stârneşte fulgerul între doi poli. În momentul … More

fantasy

Gând 9
Poezie de Nichita Stănescu

Să smulgem fildeşii din Alifantis Şi din Mediterană tot ce a fost Atlantis Să-l auzim cum cade cum şoimul cel … More

fantasy

Gând 8
Poezie de Nichita Stănescu

Poeziile foarte bune care sunt compuse pe o linie melodică proastă se uită iute odată cu linia melodică. Pe când … More