Poezii, Rime si Versuri

Poezii de Alexandru Vlahuţă

Poet : Alexandru Vlahuţă
Poezii Publicate : 75 Poezii
Genuri : ?
Nastere : ?
Deces : ?
Perioada : ?

Ţara de pripas

Autor / Poet: Alexandru Vlahuţă
Adaugata de mihella | Comentarii (1)

Un vechi tolbaş de vorbe late, Om norocos din cale-afară, S-a pomenit pe neaşteptate Stăpân peste întreaga ţară. Din ea-şi făcu o prăvălie, Şi ca un negustor de treabă, Pentru ca-n lume să se ştie, Prinse-a striga de la tarabă Poftiţi aici! Oricine are Obrazul fără de ruşine Ş-o conştiinţă de vânzare… Poftiţi să faceţi […]

Şi mă-ntrebi…

Autor / Poet: Alexandru Vlahuţă
Adaugata de mihella | Comentarii (0)

Şi mă-ntrebi de te-am iubit? Spună-ţi cît mi-ai fost de dragă bolţile cereşti şi sfinte, Martori dezmierdării noastre. Plîng cînd îmi aduc aminte Cît am fost de fericit. Şi mă-ntrebi de ce-am fugit? Spună-ţi cît ai fost de crudă bolţile cereşti şi sfinte, Martori infamiei tale… Plîng cînd îmi aduc aminte Că odată te-am iubit ! […]

În zile grele

Autor / Poet: Alexandru Vlahuţă
Adaugata de mihella | Comentarii (0)

Ne-a risipit furtuna pe drumul pribegiei, Şi nu mai ştim de-ai noştri, nici ei de noi nu ştiu… Cu gândul doar, pe negre întinderi de pustiu, Ne căutăm, ca orbii, în volbura urgiei. Citeam, şi-mi păreau basme, cum se lăsau pe ţară Întunecate oarde, ca norii de lăcuste. Vuia-n văzduh năvala puhoaielor din puste, Cum […]

În amurg…

Autor / Poet: Alexandru Vlahuţă
Adaugata de mihella | Comentarii (0)

Vâslaş ce-aleargă împins în zare De oarba sete a fericirii, Pe câmp de ape fără cărare, Omul e pururi prad-amăgirii; Căci scris e dorul să şi-l agaţe Numai de umbre şi de năluce, Ce-n a lui veşnic întinse braţe Zadarnic cearcă să le apuce. Şi când viaţa abia-i o rază Atât de slabă şi trecătoare, […]

Vierme fudul

Autor / Poet: Alexandru Vlahuţă
Adaugata de mihella | Comentarii (0)

Lut însufleţit de raza vecinicei dumnezeiri, Aluat în care cerul cu pământu-i plămădit, Tainică verigă care leagă cele două firi: Vecinicia de-o clipire, infinitul de finit. Vierme tăvălit în tină, care muşti din cer cu dinţii, Urieş semeţ, pe care o suflare te doboară, Tu, a cărui mână scurmă măruntaiele ştiinţii Şi a cărui cugetare […]

Vechilor ateneişti

Autor / Poet: Alexandru Vlahuţă
Adaugata de mihella | Comentarii (0)

Acei ce v-aţi legat viaţa De-un vis frumos şi fericit, Pentru a cărui întrupare Cu-atâta dragoste-aţi muncit, Voi toţi, cari-aţi păzit cu cinste Stindardul sfânt ce-aţi ridicat, Şi cari-aţi pus întâia piatră Acestui strălucit palat, Puteţi în adevăr fi mândri Şi fericiţi c-aţi izbutit: A prins fiinţa visul nostru De-acuma drumul e croit!… Şi ce […]